Functieclassificaties niet-rijdend personeel

Onderaan kan u een brochure downloaden dit tot doel heeft een leidraad te zijn bij het eenvoudig en eenvormig classificeren van uitvoerende functies in de sector van goederenvervoer en/of logistiek.

De functiebeschrijvingen in de brochure hebben niet de pretentie om een totaalbeeld te geven van alle functies die in de sector bestaan. Ze zijn wel bedoeld als een referentiekader waarmee zoveel mogelijk functies in de sector kunnen vergeleken worden voor classificatiedoeleinden.